KALIJEV SORBAT

Konzervans-E202
Stabilizator za konzerviranje vina i voćnih sokova. Štiti vino od refermentacije koju uzrokuju i kvasci i bakterije. Za enološku upotrebu.

0.00 HRKPrice:

SUPER-40

METAVINSKA KISELINA – E353
Upotrebljava se za kristalnu stabilizaciju vina. Sprječava stvaranje i taloženje kristala soli vinske kiseline-sriježi: kalijevih tartarata i bikarbonata te kalcijevih tartarata.

0.00 HRKPrice:

SOLOGEL DC

Sologel DC je dobro stabilizirana, koncentrirana tekuća želatina (50%). U kombinaciji sa SIL-30 upotrebljava se za bistrenje sokova i vina.

0.00 HRKPrice:

KARMELOSA L

Vrlo djelotvorno sredstvo za stabilizaciju vina koje sprječava precipitaciju tartarata. Dolazi u obliku otopine, blage opalescencije, bez prisustva nečistoće. Ima djelovanje zaštitnog koloida prema tome nije preporučeno dodavanje proizvoda prije ili zajedno sa bistrilima ili adsorbentima.
Karmelosu L je preporučeno koristiti na proteinski stabilnim vinima. Nakon dodavanja ne remeti proteinsku stabilnost vina provjerenu metodom Proteotest. Za razliku od metavinske kiseline, ne degradira temperaturom, što znači da u stabilnom koloidnom sustavu sa vremenom ne gubi svoje stabilizirajuće djelovanje.

0.00 HRKPrice:

GOMMARABICA DC

Bijela, ekstremno čista gumi arabica za stabilizaciju koloida.
Gommarabica je proizvod na osnovi čiste gumi arabice stabilizirane sa limunskom kiselinom i SO2, za kvalitetnija vina. Osigurava stabilnost tvari boja kod crvenih vina. Sprječava crni i sivi lom jer se veže s ionima željeza u topive kompleksne spojeve i sprječava lomove uzrokovane bjelančevinama i bakrom jer djeluje kao zaštitni koloid. Učinak možemo povećati ako ju upotrebljavamo u kombinaciji sa metavinskom kiselinom.

0.00 HRKPrice:

DC-POL G

DC-POL G je stabilizacijski produkt koji se uspješno upotrebljava za mošt i vino sa visokim sadržajem nestabilnih polifenola (pretežno katehina i antocijana) ili za poboljšanje stabilnosti boje. Smanjuje sve što uzrokuje oksidaciju (posmeđivanje) i greške boje. Potpuno je netopljiv u vinu i kasnije ga jednostavno odstranimo sa srednjom filtracijom. Ne uzrokuje nikakve reakcije s ostalim sredstvima za stabilizaciju i bistrenje, slobodno ga dodajemo u mošt ili vino kad god želimo, prije svega u slučaju kad nastupe bolesti kao što je posmeđivanje.
Upotrebljava se za bijela, roze i crvena vina kao preventiva i za otklanjanje nestabilnosti kod boje.

0.00 HRKPrice: