Uređaj za doziranje sumpora - Dozator SO2

0.00 HRKPrice:

Spremnik sumpora

0.00 HRKPrice:

Hrastova bačva 50 litara

0.00 HRKPrice:

Inox posude tip PP

Posuda s plivajućim poklopcem, za čuvanje vina, i drugih prehranbenih tekućina (ulja, soka i sl.)

0.00 HRKPrice:

Inox posuda Z7450HV19

0.00 HRKPrice:

Inox posuda tip PZPK

0.00 HRKPrice:

Inox posuda Z2000HV11

0.00 HRKPrice:

Inox posuda sa vlastitim hlađenjem 100 litara

0.00 HRKPrice:

Dozator sumpora

0.00 HRKPrice:

Inox posude Tip Z

0.00 HRKPrice:

VINIFIKATOR mod. VIP5100H18 SA PNEUMATSKIM CILINDROM

0.00 HRKPrice: